Afbraakwerken

Voor afbraakwerken van woning, uitbreken van binnenmuren, tuinmuren, opritten & terrassen: contacteer me gerust. Ik werk binnen en buiten

Mijn specialiteit is de renovatie van particuliere woningen voor het geheel of deeltaken zoals afbraakwerken, metselwerken, riolering, bevloering, badkamerinrichting, realiseren van volledige uitbouw, …. Ofwel werk ik rechtstreeks voor de bouwheer ofwel voor een opdrachtgever als onderaannemer.

 • Het afbreken van woningen, koterij of andere bijgebouwen.
 • Uitbreken oude funderingen, vloerplaten, kelders, leidingen, afvoeren.
 • Uitbreken en uitkisten terrassen en opritten uit beton, asfalt, klinkers, betegeling, keien, …
 • Rooien van struiken, hagen en alle overige mini-grondwerken zoals nivelleren van bouwkavels.
 • Alle binnenafbraak: sloop binnenmuren, roostering, plafonds, vloeren.
 • Tot op de blote steen strippen van woningen.
 • Specialiteit: geheel of gedeeltelijk afbreken van rijwoningen in delicate, moeilijke omstandigheden.

Belangrijk om weten is dat het BTW tarief voor het afbreken van een oude woning sinds 2021 op 6% komt voor de meeste gevallen. Deze maatregel wordt in 2024 doorgetrokken enkel en alleen voor de particulier. Raadpleeg daarvoor de site Vlaanderen bouwen & verbouwen.

Na afbraakwerken komt meestal iets nieuws in de plaats. Sloopwerken en heropbouw: ik doe het alle 2

Na de afbraakwerken volgen doorgaans de metselwerken, de vloeren, een badkamerrenovatie, het terras, de aanleg van oprit of parking, waarvoor ik naar de gelijknamige pagina’s verwijs.

Mijn troeven in afbraakwerken hebben te maken met service, vakmanschap, betrouwbaarheid, betaalbaarheid:

 

 • Volledige service van A tot Z: één aannemer = één aanspreekpunt, één agenda, één factuur. Dat maakt het jou als bouwheer gemakkelijk en het gaat ook sneller.
 • Vakkennis door scholing en gerichte ervaring. Ik werk steeds volgens de regels van de kunst zodat achteraf geen problemen opdoemen die dan soms onoplosbaar blijken.
 • Uit de eigen streek: minder en kortere verplaatsingen, beter vertrouwd met de lokale gewoonten, bouwstoffers, collega-aannemers, reglementeringen.
 • Betrouwbaar en goed in prijs. Correcte toepassing van de tarieven, doordachte planning en organisatie, eigen materiaal, perfect onderhouden tools, lage vaste kosten.
 • Ik denk met u mee over materies waar dikwijls vragen over zijn: materialenkeuze, leverancierskeuze, architectenplan, vergunningsplicht, inname openbaar domein, subsidies en noem maar op.