Metselwerken

METSELWERKEN BIJ WONINGRENOVATIE, WONINGUITBREIDING, ZETTEN VAN BIJGEBOUW: DAARBIJ GEBEUREN DE BOUWWERKEN VAN A TOT Z DOOR MEZELF

Metselwerken blijken bij de meeste grondige verbouwingen de belangrijkste post te zijn. Mijn specialiteit als metser is de renovatie van private huizen, appartementen, appartementsblokjes. Naast metselen kan ik even goed vloeren, betegelen, een carport of afdak uitwerken in hout, enz.

 • In kader van een woninguitbreiding die wordt voorafgaan door de nodige de funderings- & rioleringswerken. Het metselen van de buiten- en binnenmuren voorzien van spouw en muurisolatie, tevens voorzien van dakbedekking mét de verplichte dakisolatie. Terloops: eender welke woninguitbreiding lijkt dé ideale opportuniteit om precies daar de keuken en/of badkamer te plannen gezien men hier vrij spel heeft bij het leggen van de vele leidingen.
 • Een garage of bijgebouw neerzetten, bestaande uit metselwerk, hout of plaatmateriaal.
 • Voor optimalisatie van bestaande woningen: binnenmuren metsen of ze elimineren door een of meerdere draagbalken aan te brengen.
 • Gezond maken van bestaande woningen door ze vochtvrij te krijgen. Ingrepen als muurinjecties of hydrofuges kunnen wonderen doen.
 • Woningen aanpassen in kader van een handicap.
 • Venster- & deurgaten maken, verplaatsen of vergroten met behulp van lateien.
 • Wanden en plafonds in gyproc zetten, een roostering maken, de zolder inrichten en er een Velux of dakkapel steken.
 • Voor de verbetering van de bestaande badkamer en het sanitair: afvoerleidingen aanpassen teneinde de lay-out te kunnen wijzigen, apart toilet te creëren, bad te vervangen door douche.
 • Kleine metselwerken zoals schouwen herstellen, regenputten en septische putten opmetselen, sokkeltje maken voor warmtepomp of buitenunit airco, tuinmuurtje zetten, douchewand metsen enz.
 • Vloeren leggen in woonvertrekken, garages, poolhouses, tuinhuizen.
 • Faiences zetten in keukens, badkamers, toiletten, bergingen.
 • Klinkerwerken bij oprit- & terrasaanleg.

Belangrijk om weten is dat het BTW tarief voor het afbreken van een oude woning sinds 2021 op 6% komt voor de meeste gevallen. Deze maatregel wordt in 2024 doorgetrokken enkel en alleen voor de particulier. Raadpleeg in dit verband de site Vlaanderen bouwen & verbouwen.

WAT MAG U ALS KLANT VERWACHTEN VAN EEN METSELAAr DIE ZIJN VERBOUWINGSWERKEN IN MIJN HANDEN GEEFT?

Als metselaar ben ik gesteld op goede afspraken en een degelijke voorbereiding alvorens een verbouwingsproject aan te vatten. Daarna is het metselen volgens de ambachtelijke regels:

 • Bij grondige renovaties bestaat in sommige gevallen een architectenplan dat ik steeds nauwkeurig respecteer.
 • Wanneer geen plan werd gemaakt, dan is het aan mij om er eentje uit te denken, dit in samenspraak. U weet wat u wilt, ik weet wat er kan.
 • Vooreerst moet de bestaande situatie correct ingeschat worden. De sterke en zwakke punten aan gebouw en constructie, aspecten van grondstabiliteit, mogelijkheden tot verankering, afwatering, exacte plaatsbepaling van leidingen en dergelijke dienen allemaal in rekening te worden gebracht.
 • Alle metselwerken voer ik consequent uit volgens de bouwkundige regels. Gevelmetselwerk kent een buiten- en een binnenblad waartussen de spouw en het isolatiemateriaal zich bevinden. Correct werk kenmerkt zich door het feit dat de spouw volledig vrij staat, de spouwankers en de open stootvoegen in voldoende mate aanwezig zijn, de waterkeringen op de juiste plaatsen zitten. Metselwerk van binnenmuren kent minder vereisten en bestaat uit een zogenaamde halve steen of cellenbeton. Maar ook hier is vochtwering nodig. Opvoegen lijkt simpel maar dat is het niet. Mogelijke problemen bij metselwerk ontstaan heel dikwijls door slecht voegwerk.
 • Bij buitenmetselwerk kan het interessant zijn de onderste strook te cementeren of een zogenaamde plint als afdekplaat te plaatsen.
 • Algemeen: metselwerk moet rechtlijnig en gelijkmatig zijn, ook bij verlijming.
 • Tot slot: een goede bouwvakker zorgt voor zijn klant. Dit wil zeggen dat ik hulp bied bij stedenbouwkundige kwesties, aanvragen voor subsidies of verlaagd BTW tarief, in de zoektocht naar goeie collega aannemers, de beste aanbiedingen in bouwmaterialen.