Afbraakwerken Wielsbeke

VOOR AFBRAAKWERKEN TE Wielsbeke VAN WONING, UITBREKEN VAN DE TOTALITEIT OF ENKEL DE BINNENMUREN: CONTACTEER ME GERUST. IK WERK BINNEN EN BUITEN

Afbraakwerken te Wielsbeke is één van mijn specialiteiten. Meestal gaat het over woningen die geheel of gedeeltelijk moeten afgebroken worden om er iets nieuws mee te doen. De daaropvolgende fasen kan ik eveneens op mij nemen. Dit zijn onder meer: uitkisten, fundering voorzien, riolering en afvoerleidingen aanleggen, putten steken, de metselwerken uitvoeren, betegelen enz. De afbraakwerken gebeuren meestal rechtstreeks voor de bouwheer of soms ook voor een opdrachtgever waarbij ik dan als onderaannemer fungeer.

 • Het afbreken van woningen, koterij of andere bijgebouwen in Wielsbeke.
 • Uitbreken oude funderingen, vloerplaten, kelders, leidingen, afvoeren.
 • Uitbreken en uitkisten terrassen en opritten uit beton, asfalt, klinkers, betegeling, keien, …
 • Rooien van struiken, hagen en alle overige mini-grondwerken zoals nivelleren van bouwkavels.
 • Alle binnenafbraak: sloop binnenmuren, roostering, plafonds, vloeren.
 • Tot op de blote steen strippen van woningen te Wielsbeke.
 • Specialiteit: geheel of gedeeltelijk afbreken van rijwoningen in delicate, moeilijke omstandigheden.

Belangrijk om weten is dat het BTW tarief voor het afbreken van een oude woning sinds 2021 op 6% komt voor de meeste gevallen. Deze maatregel wordt in 2024 doorgetrokken enkel en alleen voor de particulier. Raadpleeg daarvoor de site Vlaanderen bouwen & verbouwen.

AFBRAAKWERKEN TE Wielsbeke VERONDERSTELT MEESTAL IETS NIEUWS IN DE PLAATS. SLOOPWERKEN EN HEROPBOUW: IK DOE HET ALLE 2

Na de afbraakwerken te Wielsbeke volgen doorgaans de metselwerken, de vloeren, het terras, de aanleg van oprit of parking, waarvoor ik naar de gelijknamige pagina’s verwijs.

Mijn troeven in afbraak- & slopingswerken hebben te maken met service, vakmanschap, betrouwbaarheid, betaalbaarheid.

 • Volledige service van A tot Z: één aannemer = één aanspreekpunt, één agenda, één factuur. Dat maakt het jou als bouwheer gemakkelijk en het gaat ook sneller.
 • Vakkennis door scholing en gerichte ervaring. Ik werk steeds volgens de regels van de kunst zodat achteraf geen problemen opdoemen die dan soms onoplosbaar blijken.
 • Uit de eigen streek: minder en kortere verplaatsingen, beter vertrouwd met de lokale gewoonten, bouwstoffers, collega-aannemers, reglementeringen.
 • Betrouwbaar en goed in prijs. Correcte toepassing van de tarieven, doordachte planning en organisatie, eigen materiaal, perfect onderhouden tools, lage vaste kosten.
 • Ik denk met u mee over materies waar dikwijls vragen over zijn: materialenkeuze, leverancierskeuze, architectenplan, vergunningsplicht, inname openbaar domein, subsidies en noem maar op.