Afbreken woning Lendelede

Voor het afbreken van woningen te Lendelede, volledig of gedeeltelijk, slopen van funderingen, binnenmuren, koterij, sta ik als gedegen bouwfirma ter beschikking van de particulier voor zijn bouwwerken van A tot Z

Het afbreken van woningen te Lendelede dient oordeelkundig te gebeuren. Met vele factoren moet rekening gehouden worden.

  • Bestaat er een vergunningsplicht?
  • Zal het nodig zijn inname openbaar domein of parkeerverbod aan te vragen bij de gemeente Lendelede?
  • Is er aanbouw of een belendend pand, hoe zit het met de geburen?
  • Moet er soms iets gestut of afgeschermd worden? Komen er andere voorbereidende werken in het vizier?
  • Zou het afbraakpand asbestvrij zijn?
  • Bij de sloop van een huis in Lendelede komt er het onvermijdelijke bouwafval: hoe en waar kan men dit selecteren, is een containerdienst nodig?
  • Wordt geopteerd om zaken hergebruiken en wie maakt die opnieuw in orde (bijvoorbeeld de oude stenen kuisen, dakpannen uitklinken, …)? Komt materiaal in aanmerking voor verkoop 2dehands?
  • Hoeveel tijd is voor dit alles beschikbaar?

Belangrijk om weten is dat het BTW tarief voor het afbreken van een oude woning sinds 2021 op 6% komt voor de meeste gevallen. Deze maatregel wordt voor 2024 doorgetrokken enkel en alleen voor de particulier. Informeer u op Vlaanderen bouwen & verbouwen.

Na het afbreken van een huis te Lendelede volgt meestal de nieuwbouw. Ook daarvoor kun je bij mij terecht

Na het afbreken van een huis te Lendelede moeten doorgaans nieuwe funderingen, rioleringen en soms ook putten gestoken worden. Dit mag je aan mij vragen, alsook wat betreft de vloerplaat gieten, de ruwbouw metsen, gevolgd door de afbouw. Alles in één hand houden kent zo zijn voordelen, zowel voor mij als voor u, de bouwheer. In ieder geval: ikzelf ben het zo gewoon en heb daar tot nu toe succes mee.

Realisaties