verbouwingen

Verbouwingen bij renovatie en/of uitbreiding van woning, uitbouw of annex, verbeteren van de volumes en verhogen van het comfort, waarbij alle bouwwerken door mezelf worden uitgevoerd

Verbouwingen worden meestal gedaan om 5 redenen. Heel dikwijls voert men verbouwingswerken uit om meerdere belangen te dienen: meer ruimte, comfort, kwaliteit tegeover minder verbruik, onderhoud en andere ongemakken.

 • Meer volume creëren door de bestaande lay-out te herdenken of nuttige oppervlakte bij te maken door bijvoorbeeld een uitbouw of annex.
 • Het comfortniveau naar de eigentijdse normen brengen. Daarbij komen de voorzieningen op gebied van verwarming, sanitair en elektriciteit op het eerste plan.
 • Het energieverbruik terugschroeven naar de vereiste EPB normen, met andere woorden een zo zuinig mogelijk E peil en S peil bereiken.
 • Een huis dat natte plekken, schimmels, barsten en scheuren vertoont, terug gezond maken. Het komt er in de meeste gevallen op neer dat teveel vocht aanwezig is in de woning. De oorzaken daarvan zijn talrijk. In sommige gevallen bestaan structurele problemen aan het gebouw: niet goed gezet of onvoldoende stabiliteit. Onveilige elektriciteit valt tegenwoordig minder voor.
 • Een woning verfraaien, opwaarderen, een nieuw elan geven, laten aansluiten bij de straatomgeving of net omgekeerd: er doen uitspringen, een identiteit geven, personaliseren.

Mijn specialisatie als aannemer verbouwingen ligt bij de particuliere woningen, zowel klein als groot, soms in rechtstreekse opdracht, soms voor bouwfirma’s of promotoren.

Verbouwingen omvatten enerzijds de bestaande situatie waar moet aan gesleuteld worden, anderzijds de nieuwe toestand voor meer volume, beter comfort en een eigentijdser resultaat. een woninguitbreiding die wordt voorafgaand door de nodige de funderings- & rioleringswerken. Het metselen van de buiten- en binnenmuren voorzien van spouw en muurisolatie, tevens voorzien van dakbedekking mét de verplichte dakisolatie. Terloops: eender welke woninguitbreiding lijkt dé ideale opportuniteit om precies daar de keuken en/of badkamer te plannen gezien men hier vrij spel heeft bij het leggen van de vele leidingen die er van toepassing zijn.

 • Een garage of bijgebouw neerzetten, bestaande uit metselwerk, hout of plaatmateriaal.
 • Voor optimalisatie van bestaande woningen: binnenmuren metsen of ze elimineren door een of meerdere draagbalken aan te brengen.
 • Gezond maken van bestaande woningen door ze vochtvrij te krijgen. Ingrepen als muurinjecties of hydrofuges kunnen wonderen doen.
 • Venster- & deurgaten maken, verplaatsen of vergroten met behulp van lateien.
 • Wanden en plafonds in gyproc zetten, een roostering maken, de zolder inrichten en er een Velux of dakkapel steken.
 • Voor de verbetering van de bestaande badkamer en het sanitair: afvoerleidingen aanpassen teneinde de lay-out te kunnen wijzigen, apart toilet te creëren, bad te vervangen door douche.
 • Kleine metselwerken zoals schouwen herstellen, regenputten en septische putten opmetselen, sokkeltje maken voor warmtepomp of buitenunit airco, tuinmuurtje zetten, douchewand metsen enz.
 • Vloeren leggen in woonvertrekken, garages, poolhouses, tuinhuizen
 • Faiences zetten in keukens, badkamers, toiletten, bergingen.
 • Klinkerwerken bij oprit- & terrasaanleg.
 • Kleine metselwerken zoals schouwen herstellen, regenputten en septische putten opmetselen, sokkeltje maken voor warmtepomp of buitenunit airco, tuinmuurtje zetten, douchewand metsen enz.

Belangrijk om weten is dat het BTW tarief voor het afbreken van een oude woning sinds 2021 op 6% komt voor de meeste gevallen. Deze maatregel wordt voor 2024 doorgetrokken enkel en alleen voor de particulier. Raadpleeg daarom de site Vlaanderen bouwen & verbouwen.

Wat mag u als particulier verwachten van een metselaar die algemene verbouwingswerken aanneemt en ook nog eens tot een goed einde brengt?

Als metselaar ben ik gesteld op goede afspraken en een degelijke voorbereiding alvorens een verbouwingsproject aan te vatten. Daarna is het metselen volgens de ambachtelijke regels.

 • Bij grondige renovaties bestaat in sommige gevallen een architectenplan. Welnu: het is er om nauwkeurig op te volgen.
 • Wanneer geen plan werd gemaakt, dan is het aan mij om er eentje uit te denken in samenspraak. U weet wat u wilt, ik weet wat er kan. Veelal valt dat samen of toch min of meer.
 • De bestaande situatie correct inschatten, lijkt geen overbodigheid. De sterke en zwakke punten aan gebouw en constructie, aspecten van grondstabiliteit, mogelijkheden tot verankering, afwatering, exacte plaatsbepaling van leidingen en dergelijke dienen allemaal in rekening te worden gebracht.
 • De metselwerken zélf voer ik consequent uit volgens de bouwkundige regels die hun nut ruimschoots bewezen hebben. Gevelmetselwerk kent doorgaans een buiten en een binnenblad waartussen de spouw en het isolatiemateriaal zich bevinden. Correct werk kenmerkt zich door het feit dat de spouw volledig vrij staat, de spouwankers en de open stootvoegen in voldoende mate zijn aangebracht, de waterkeringen op de juiste plaatsen toegepast. Metselwerk binnen kent minder vereisten en bestaat meestal uit een zogenaamde halve steen of cellenbeton. Maar ook daar is vochtwering van doen. Opvoegen van metselwerk lijkt simpel maar dat is het niet. Mogelijke problemen bij metselwerk ontstaan heel dikwijls door slecht voegwerk.
 • Bij kleine metselwerken kan het nuttig zijn te cementeren of een afdekplaat te plaatsen.
 • Algemeen: metselwerk, hetzij gevoegd, hetzij verlijmd ziet er best altijd rechtlijnig en gelijkmatig Dit moet het ook effectief zijn wanneer koord en waterpas er tegen gelegd worden.
 • Tot slot: een goede bouwvakker zorgt voor zijn klant. Dit wil zeggen dat ik hulp bied bij stedenbouwkundige topics, aanvragen voor subsidies of verlaagd BTW tarief, naar collega aannemers, de beste aanbiedingen in bouwmaterialen.

Realisaties