vloeren leggen West-Vlaanderen

Vloeren laten leggen te West-Vlaanderen bij het renoveren van woningen in materialen zoals keramiek & natuursteen, alsook alle vloerwerken buiten bij (her)aanleg terrassen, opritten enz.

Vloeren leggen te West-Vlaanderen gebeurt best door een vakman die ervaring heeft met alle soorten materialen en legpatronen. Ik werk altijd volgens vaste schema’s en eenmaal gestart is het de bedoeling om verder te doen tot de finish. Vloerwerken in West-Vlaanderen vragen een aantal fasen die een voor een moeten doorlopen worden.

  • Voorbereiden van de ondergrond: egaliseren, flexibele randstroken voorzien, stofvrij zetten.
  • De tegels panacheren of toch minstens een drietal dozen door mekaar gebruiken.
  • Bepalen van de voegbreedte en eventueel ook van de uitzetvoegen, zeker bij vloerverwarming.
  • Bij rechthoekig leggen: de eerste rij bepalen, meestal in het midden van de plaats.
  • Bij diagonaal leggen: de as in de lengte en de breedte van de ruimte vastleggen op basis van 45°.
  • Ondergrond en tegels inlijmen. Terrastegels worden soms in de mortel gelegd.
  • De eigenlijke plaatsing, gevolgd door het opvoegen in tint naar uw keuze.
  • Proper maken en cementsluier verwijderen.